Med en UAV vil du altid være i stand til at vide, hvor fjenden opholder sig. Du kan ikke få penge tilbage for dette element. Du kan få flere oplysninger på www.xbox.com/live/accounts.

Like UAV (Ubemandet luftfartøj) på Facebook kr 21,00 Køb