Showcase your skills with this amazing toy mini gun!

Like Mega Toy Mini Gun - Purple on Facebook HK$7.60 Purchase